Author: admin

Podatki

Odmiana opodatkowania obejmująca osoby fizyczne prowadzące pracę osobiście też w formie spółki cywilnej. Prowadzący pracę tak opodatkowaną są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Powinny jednakże wydawać na żądanie klienta rachunki/faktury stwierdzające sprzedaż towaru albo realizację działania, jak i przechowywać kopie takich rachunków/faktur w czasie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym je wystawiono. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w kształcie karty podatkowej składa sięLearn More

© 2023: Prawo autorskie w internecie | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress