• Tematy prac zaliczeniowych

    Wybór tematu. Prace licencjackie i magisterskie. Samo tworzenie pracy dyplomowej to zadanko ważne i trudne.Learn More

  • Prace licencjackie

    W czasie pisania , a oprócz tego przygotowywania prac licencjackich w czołowej kolejność skupiamy sięLearn More

  • Podatki

    Odmiana opodatkowania obejmująca osoby fizyczne prowadzące pracę osobiście też w formie spółki cywilnej. Prowadzący pracęLearn More

Prawa autorskie i pokrewne w praktyce

Prawo autorskie od podstaw

Prawem autorskim określa się najczęściej ogół praw przysługujących autorowi dzieła, w tym przepisy, które regulują użytkowanie dzieła przez autora i czerpanie z niego korzyści.

 

Zagadnienia prawa autorskiego w Polsce reguluje ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Choć zrozumienie samej definicji prawa autorskiego nie nastarcza problemów, to już określenie, co kryje się pod hasłem praw pokrewnych nie jest tak jednoznaczne. Warto, zatem zaznaczyć, że pojęcia prawa pokrewnego obejmuje prawa artystów, producentów fonogramów i wideogramów, organizacji telewizyjnych i wydawców. Wynika z tego jasno, że przedmiotem prawa autorskiego jest sam utwór a wszyscy Ci, którzy brali udział w jego tworzeniu i rozpowszechnianiu objęci są prawami pokrewnymi.

 

Zanim dokładnie zobrazujemy sobie prawa przysługujące z tytułu bycia podmiotem i przedmiotem prawa autorskiego i praw mu pokrewnych, istotne jest zrozumienie, czym w ogóle jest utwór.

 

  • Prawem autorskim określa się najczęściej ogół praw przysługujących autorowi dzieła, w tym przepisy, które regulują użytkowanie dzieła przez autora i czerpanie z niego korzyści.
© 2023: Prawo autorskie w internecie | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress